Ronja-Rumpelwichte Rumpnissar

Ein Rumpelwicht  war im Tage Danielson Museum in Tomelilla zusehen er stand auch einige Jahre im Stadt Museum in Malmö.

Heute stehen alle im Filmbyn in Smaland , die Puppen hat Käj Grönberg  zum Film 1983 gestaltet. 

Es gab natürlich auch Schauspieler die die Rumpelwichte spielten  .Zum Beispiel: 

 

En Rumpnissar var i dag Danielson Museum i Tomelilla klocka han stod också i flera år på Stadsmuseet i Malmö.

I dag är alla i filmbyn i Småland, dockorna har Käj Grönberg avsedd för filmen 1983. 

Naturligtvis fanns det också skådespelare som spelade Rumpnissar. Till exempel: